Adverts

Friday, February 17, 2012

VB.net kepada Database (Search)


Setelah berehat selama 3 hari, secara rasminya projek akhir ini disambung semula pada hari ini. Apakah aktiviti yang perlu dibuat selepas ini. Pada aktivti yang lalu En Amri telah meminta satu butang untuk menDELETE data ataupun rekod yang kita telah masukkan ke dalam Microsoft Access (Database). Oleh itu, sekarang ini kita perlu membuat coding Data Searching di VB.net supaya ia dapat detect/kesan data yang mana perlu di delete.


Menerusi idea saya, kita perlu memasukkan data yang penting iaitu No Matrik Pelajar/Staf dan juga Tarikh penempahan dibuat. Primary Key di database iaitu No_Matrik harus digunakan bagi mencari data yang pernah disimpan oleh pengguna tersebut. Tarikh pula digunakan bagi mengelakkan kekeliruan data daripada bercampur aduk dengan data yang lain.

Permasalahan sekarang ini, terdapat dua data yang perlu dicari di dalam Database =.=" Jika ia cuma satu data, masih boleh di Googlekan coding tersebut. So ianya suatu permasalahan yang agak besar, dan projek ini terhenti seketika. Kepada En Amri, sila bantu saya.

Hari Pertama : Connect Access
Hari Kedua : Delete Button

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...